ให้นักเรียนศึกษาวิธีการให้เข้าใจ นะครับ

หลังจากได้ตารางเรียนแล้ว นักเรียนต้องเข้าเรียน ตามรายวิชานะครับ

วิธีสมัคร Gmail


การเข้า ห้องเรียน ด้วยมือถือ


วิธีส่งงานของนักเรียน และวิธีตรวจงานของคุณครู